تماس با ما


شماره های تماس با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان:

01732251701- 01732251702- 01732251704- 01732220321

شماره تماس با دفتر خانه طبیعت گرگان:

09901433702

آدرس اینستاگرام خانه طبیعت گرگان:

instagram : khanehtabiatgorgan

آدرس : استان گلستان، خیابان شهید بهشتی، پردیس مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دفتر معاونت پژوهش و فتاوری اطلاعات  تاریخ آخرین بروزرسانی : 22 بهمن 1399 - 03:02