تاریخچه تشکیل


خانه طبیعت گرگان در ابتدا در مکانی واقع در جاده ناهارخوران گرگان ، مطابق قرارداد و تفاهم‌نامه موجود مابین سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایجاد شد و با توجه به قرارداد فی مابین سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان گلستان ماهیتی ترویجی دارد.

از آذر ماه 1399 این مرکز بطور مستقل، زیر نظرمعاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، در پردیس مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان واقع در خیابان شهید بهشتی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.



  تاریخ آخرین بروزرسانی : 22 بهمن 1399 - 02:48